09
Ιούλ
2018

Συνοπτική πρόοδος του έργου – Ιούνιος 2018

Tο έργο έχει προχωρήσει από την έναρξή του πριν περίπου τρία έτη και έχει πια να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα (περιλαμβανομένων καίριων παρεμβάσεων στη χάραξη πολιτικής για τα δάση).

Η αξιολόγηση των αναγκών των μελών της Δασικής Κοινότητας (ΔΚ) αποτύπωσε την κατάσταση αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για τη διαχείριση των δασών, καθώς και σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των επιθυμητών εργαλείων και πληροφοριών. Η αξιολόγηση αυτή βασίσθηκε στην ανάλυση 268 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από άτομα της ΔΚ (εργαζόμενοι στη δασική υπηρεσία και άλλοι εμπλεκόμενοι). Συμπληρωματικά με την ανωτέρω ποσοτική έρευνα, και προκειμένου να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, πραγματοποιήθηκαν 43 ημι-δομημένες συνεντεύξεις και 14 ομάδες εστίασης (ποιοτική έρευνα) μεταξύ των μελών της ΔΚ. Τα ευρήματα συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό της Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση (ΠΣΔ) και της Στρατηγικής Επικοινωνίας που έχουν επίσης ολοκληρωθεί.

Η ανάπτυξη περιεχομένου για: α) την ΠΣΔ, β) την ηλεκτρονική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (e-App) και γ) τα σεμινάρια κατάρτισης, συνεχίζεται κανονικά. Η ομάδα έργου συλλέγει, οργανώνει και επεξεργάζεται δεδομένα (όπως έγγραφα πολιτικής, κατευθυντήριες οδηγίες, τεχνικές εκθέσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, γεωχωρικά δεδομένα και χάρτες, φωτογραφίες, έργα κ.λπ.). Όσον αφορά στον σχεδιασμό της ΠΣΔ και του e-App (περιλαμβανομένου του e-book “Tα Δάση της Ελλάδας”), έχει ετοιμασθεί και θα δημοσιευθεί σύντομα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η διοργάνωση των σεμιναρίων κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μελών της ΔΚ στους πέντε θεματικούς άξονες του έργου πρόκειται να ξεκινήσει μέσα στο έτος 2018.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου.

Όσον αφορά τις δράσεις επικοινωνίας, η ιστοσελίδα του έργου έχει συγκεντρώσει ήδη περισσότερες από 24.000 επισκέψεις (από 9.000 επισκέπτες). Επίσης, έχουν αποσταλεί συνολικά επτά ενημερωτικά δελτία (Gr και En) με νέα για το έργο και άλλο ενημερωτικό υλικό σε περίπου 600 παραλήπτες. Το έργο έχει τη δική του σελίδα Facebook, λογαριασμό Twitter και ResearchGate, το περιεχόμενο των οποίων ενημερώνεται συνεχώς. Το LIFE ForestLife έχει σταθερή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (άρθρα στον Τύπο και στο διαδίκτυο, δελτία τύπου), έχει συμμετάσχει σε 15 συναντήσεις/εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει ανταλλάξει πληροφορίες με συναφή έργα και οργανισμούς στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δικτύωσης. Η παραγωγή του έντυπου υλικού του έργου από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος βρίσκεται στην τελική φάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο συνέβαλε σημαντικά στη χάραξη πολιτικής στους τομείς της διατήρησης και διαχείρισης των δασών, μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων του στις Ομάδες Εργασίας για τη σύνταξη: α) της Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Ελλάδας και β) των Νέων Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών Δασών και Δασικών Οικοσυστημάτων.

Μέγεθος Γραμματοσειράς