ΔΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30
Μαρ
2016

Ευρωπαϊκά δασικά οικοσυστήματα: κατάσταση και τάσεις

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προχώρησε στην έκδοση της αναφοράς

Ευρωπαϊκά δασικά οικοσυστήματα: κατάσταση και τάσεις.

Σκοπός της έκδοσης είναι, σύμφωνα με τους συγγραφείς, …να αξιολογήσει την παρούσα κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της Ευρώπης στην προσπάθεια για υγιή, υψηλής ποικιλότητας, ανθεκτικά και παραγωγικά δάση προς όφελος της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.

Στην έκδοση παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για την έκταση των δασών, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν, τις απειλές που υφίστανται, τις διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόζονται, καθώς και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που προωθούν τη διατήρηση και αειφορική διαχείριση των δασών.

European forest ecosystems - State and trendsEEA

European forest ecosystems – State and trends