ΔΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25
Φεβ
2016

Ολοκλήρωση της Α’ φάσης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών

Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών

Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών

Ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015 η Α’ Φάση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών (ΕΠαΔ). Το ΕΠαΔ φιλοδοξεί να οργανώσει σε ένα ενιαίο και διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, προσβάσιμο από όλους, την πληροφορία που περιλαμβάνουν οι δασικές διαχειριστικές μελέτες, ώστε οι κεντρικές υπηρεσίες να μπορούν να έχουν συνεχώς μια αξιόπιστη εικόνα κρίσιμων μεγεθών των ελληνικών δασών, να μπορούν να παράγουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και γενικότερα να διευκολύνονται στη χάραξη της εθνικής δασικής πολιτικής και να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Θα μπορούν, επίσης, στη βάση αξιόπιστων δεδομένων, να συμβάλλουν στον εθνικό και περιφερειακό παραγωγικό σχεδιασμό. Έτσι, θα μεγιστοποιηθεί και το όφελος ενός από τα πλεονεκτήματα της Ελληνικής δασοπονίας, καθώς η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες Ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων στις διαχειριστικές μελέτες.
Το ΕΠαΔ θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών μέσω της ταχύτερης και διαφανούς πρόσβασης στις πληροφορίες τόσο των στελεχών της, όσο και των υπόλοιπων μελών της δασικής κοινότητας. Θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας των διαχειριστικών μελετών, καθώς θα δίδεται η δυνατότητα δημόσιου ελέγχου τους.
Η Α’ Φάση του έργου υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης του Α.Π.Θ. με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο πατήστε εδώ .