27
Ιούν
2018

Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης Κοινωνικο-Οικονομικών Επιδράσεων Έργου FORESTLIFE”

Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης Κοινωνικο-Οικονομικών Επιδράσεων Έργου FORESTLIFE” για τις ανάγκες του έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» που υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται κατά 60 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση. [27.06.2018]

Περισσότερες πληροφορίες