Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση

Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση

Η Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση (https://forests-ypen.gr/), αποτελεί έναν πληροφοριακό κόμβο για τη δασική κοινότητα. Σκοπό έχει να ενθαρρύνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις δασικές υπηρεσίες, τους φορείς διαχείρισης και τους δασολόγους επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 και να οικοδομούν σχέσεις συνεργασίας. Επιπλέον, θα λειτουργεί ως εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων του βιογεωγραφικού σεμιναρίου για τη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Η Πύλη παρέχει πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, νομοθεσία, πολιτικές για τη φύση, εθνικές εκθέσεις, κατευθυντήριες οδηγίες δασικής διαχείρισης, μελέτες, χάρτες, κ.ά. Ενσωματώνει διαδραστικό χάρτη δασών. Επιπλέον, ενημερώνει για επερχόμενα γεγονότα, προσκλήσεις συνεργασίας και ειδήσεις που αφορούν τη δασική κοινότητα (απειλές δασών, πρόοδος δράσεων, αποτελέσματα έργων, εξελίξεις σε εργασιακά θέματα).

Ενσωματώνει σύγχρονα διαδραστικά εργαλεία (όπως βάση δεδομένων ερευνητών, κοινότητα συζητήσεων, κ.ά.) που θα καθιστούν εφικτή την επικοινωνία μεταξύ των μελών της, την ωρίμανση θεμάτων για διαμόρφωση πολιτικών για τα δάση, την ανάπτυξη συναίνεσης για λήψη δράσεων άμεσης προτεραιότητας για την προστασία και διαχείριση των δασών και την επίτευξη συνεργειών.

Το μεγαλύτερο τμήμα του ψηφιακού περιεχομένου που θα διαχέεται από την πύλη θα είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Οι δυνατότητες διάδρασης στην πύλη διατίθενται στα εγγεγραμμένα μέλη της. Σε ορισμένες περιπτώσεις περιεχομένου (π.χ. ευαίσθητο επιστημονικό υλικό, κάποιες συγκεκριμένες συζητήσεις στην κοινότητα συζητήσεων), η πρόσβαση μπορεί να περιορίζεται σε ειδικές ομάδες μελών.

Δυνατότητα εγγραφής και συμμετοχής στην πύλη μπορούν να έχουν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε θέματα δασικού περιβάλλοντος, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, το προσωπικό των φορέων διαχείρισης, δασολόγοι επιστήμονες, καθώς και το ευρύ κοινό.

Τα μέλη της πύλης μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου της, είτε στέλνοντας υλικό ενημέρωσης προς δημοσίευση (π.χ. ανακοινώσεις εκδηλώσεων, δελτία τύπου, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων), είτε αποθέτοντας δικό τους υλικό προς ανάρτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της πύλης. Σε αυτή την περίπτωση, τα πνευματικά δικαιώματα τους διατηρούνται και ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα καθορισμού όρων πρόσβασης και επανάχρησης του έργου τους, επιλέγοντας την κατάλληλη άδεια χρήσης.

Τα μέλη μπορούν ακόμη να υποβάλλουν το προφίλ του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, να υποβάλουν στοιχεία του βιογραφικού τους (ερευνητικά ενδιαφέροντα, διαθεσιμότητα για συνεργασία), και να εγγραφούν σε συγκεκριμένες ομάδες της κοινότητας συζητήσεων. Τους παρέχεται επίσης η δυνατότητα εξατομίκευσης της πύλης, ώστε με την είσοδο σε αυτήν να ειδοποιούνται για την εξέλιξη των συζητήσεων που παρακολουθούν και για τις νέες ενημερώσεις/αναρτήσεις σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Ο σχεδιασμός της Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση έγινε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση  Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). Την ευθύνη για τη λειτουργία και διαχείριση της Πύλης έχει η Γενική Διεύθυνση  Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Είναι προσβάσιμη από τον σύνδεσμο: https://forests-ypen.gr/