20
Απρ
2019

11η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τον Αειφόρο Τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές

Ο αειφόρος τουρισμός έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ενδυναμώνει την οικονομία και την απασχόληση, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο και συμβάλλει στην κατανόηση μεταξύ εθνών και κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, υπάρχουν και ανησυχίες ότι σταδιακά αλλοιώνει και εμπορευματοποιεί τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των κοινωνιών και τον τοπικό πολιτισμό, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, διευκολύνοντας την ομογενοποίηση.

Στις 9-11 Απριλίου 2019, ο οργανισμός EUROPARC Federation, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Άραχθου, διοργάνωσε, στα Πράμαντα της Ηπείρου, την 11η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τον Αειφόρο Τουρισμό με θέμα «Οι επιπτώσεις του τουρισμού στην κοινωνία και τον πολιτισμό: αναζητώντας μία βιώσιμη απάντηση».

Στη Συνάντηση συμμετείχαν στελέχη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, διαχειριστές εθνικών πάρκων και οργανισμοί που εργάζονται για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές, από όλον τον κόσμο. Παρουσιάσεις και θεματικά εργαστήρια για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας, την πιστοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων, τον σχεδιασμό και την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών ως τουριστικών προορισμών, τις συνέργειες μεταξύ εθνικών πάρκων και επιχειρήσεων κ.ά. κρίσιμα ζητήματα, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Στις εργασίες της Συνάντησης παρουσιάσθηκε το έργο LIFE ForestLife και η συμβολή του στην προώθηση του αειφόρου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Παρουσιάσεις στην 11η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τον Αειφόρο Τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές   Ομάδα εργασίας   Παρουσιάσεις στην 11η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τον Αειφόρο Τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές   Ομάδα εργασίας