02
Οκτ
2017

18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο και Διεθνής Συνάντηση Εργασίας

18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Η αφίσα του 18ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου

Με θέμα «Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες-δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος», το 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία στην Έδεσσα, στις 8-11 Οκτωβρίου 2017. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διεξαχθεί και η Διεθνής Συνάντηση Εργασίας «Information Technology, Sustainable Development, Scientific Network & Nature Protection». Συνολικά έχουν προγραμματισθεί σχεδόν 160 προφορικές παρουσιάσεις και 47 αναρτημένες, ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να προσελκύσουν και οι δυο στρογγυλές τράπεζες με θέματα «Το άλμα εμπρός: Τα δάση και η αλυσίδα αξίας των δασών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προτάσεις για μια νέα Στρατηγική», καθώς και «Ο ρόλος των επιστημονικών δικτύων στην προστασία της φύσης».

Το Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο οργανώνεται κάθε δύο έτη και έχει γίνει θεσμός για τη δασική κοινότητα, καθώς προσελκύει πληθώρα επιστημόνων και επαγγελματιών που εργάζονται στους τομείς της δασικής διαχείρισης, των δασοτεχνικών έργων, της εμπορίας και μεταποίησης ξύλου, της διατήρησης της φύσης, της λιβαδοπονίας κ.ά.

Η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.forestry.gr/default.asp?sid=12482&psid=&page=

Μέγεθος Γραμματοσειράς