04
Οκτ
2019

2019, ένα από τα θερμότερα έτη που έχουν ποτέ καταγραφεί

Η μέση θερμοκρασία για τον Ιούλιο σε σχέση με την τιμή αναφοράς 1850-1900

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus (Copernicus Climate Change Service-C3S) για όλο τον Πλανήτη [1], όλοι οι μήνες του 2019 περιλαμβάνονται στους θερμότερους που έχουν ποτέ καταγραφεί. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος του 2019 ήταν οι πιο θερμοί μήνες των αντίστοιχων όλων των ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιούλιος του 2019 ήταν ο θερμότερος μήνας όλων των ετών για τα οποία υπάρχουν αξιόπιστες μετρήσεις. Βρισκόταν μάλιστα 1,2 0C πάνω από το επίπεδο αναφοράς που χρησιμοποιεί ο IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) [2]. Πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι μεμονωμένα οι θερμοί μήνες δεν αλλάζουν άμεσα τη μέση ετήσια θερμοκρασία της ατμόσφαιρας που βρίσκεται 1 0C πάνω από το επίπεδο αναφοράς. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ανησυχητικές τάσεις, δεδομένου ότι ο IPCC έχει θέσει ως κρίσιμο όριο τον 1,5 0C πάνω από το επίπεδο αναφοράς.

Η αύξηση της θερμοκρασίας εντείνει τις πιέσεις στους φυσικούς πόρους όπως το νερό και καθιστά ολοένα πιο ευάλωτα τα φυσικά οικοσυστήματα μεταξύ των οποίων τα δάση και τη θάλασσα.

[1] https://climate.copernicus.eu/anotherexceptionalmonthglobalaveragetemperatures

[2] Πρόκειται για τα επίπεδα θερμοκρασίας την περίοδο 1850-1900: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/

Μέγεθος Γραμματοσειράς