05
Οκτ
2019

Ο κύκλος του νερού επιταχύνεται

Χάρτης των ΗΠΑ με τις περιοχές επιτάχυνσης και επιβράδυνσης του υδρολογικού κύκλου.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα σημαίνει θερμότερη ατμόσφαιρα που μπορεί να συγκρατήσει περισσότερους υδρατμούς, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, επιταχύνει τον κύκλο του νερού. Από την έρευνα προκύπτει ότι στο μεγαλύτερο μέρος της χερσαίας έκτασης των ΗΠΑ το νερό κινείται ταχύτερα στον κύκλο βροχή/χιόνι-ροή-εξάτμιση, κάτι που είναι δυνατό μόνο εφόσον η ατμόσφαιρα είναι πιο θερμή και αποθηκεύει περισσότερη υγρασία. Στην καθημερινή ζωή αυτό γίνεται αντιληπτό με την αύξηση της έντασης των κατακρημνισμάτων που έχουν ως συνέπεια την αύξηση της διάβρωσης των εδαφών και τις πλημμύρες. Παράλληλα, σε αρκετές παράκτιες περιοχές των ΗΠΑ και μάλιστα πυκνοκατοικημένες, ο κύκλος του νερού επιβραδύνεται με λιγότερα κατακρημνίσματα και χαμηλότερη εξατμισοδιαπνοή. Εξίσου σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η μείωση της ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν νερό.

Η έρευνα θεωρείται σημαντική, καθώς επιβεβαίωσε ποσοτικά και σε πολύ μεγάλη έκταση την επίδραση της αύξησης της θερμοκρασίας στον υδρολογικό κύκλο. Δεδομένου δε ότι η βασική αιτία του φαινομένου είναι η θέρμανση της ατμόσφαιρας, εκτιμάται ότι αντίστοιχα φαινόμενα απαντούν σε όλο τον Πλανήτη.

Πηγή: https://earthobservatory.nasa.gov/images/145357/watercycleisspeedingupovermuchoftheus?src=eoaiotd.