ΔΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23
Μάι
2016

Beyond Wood – The multiple services provided by Europe’s forests

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το συνέδριο «Beyond Wood -The multiple services provided by Europe’s forests» στις 23 Μαΐου 2016 στις Βρυξέλλες, με στόχο την ανάδειξη των οικοσυστημικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα δάση εκτός από την παραδοσιακή οικονομική δραστηριότητα της παραγωγής ξυλείας.

Το συνέδριο Beyond Wood

Το συνέδριο Beyond Wood

Η συνάντηση επιχειρεί να συγκεντρώσει ανθρώπους που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων από ένα μεγάλο εύρος συναφών αντικειμένων, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης τις κυριότερες προκλήσεις και τις καλές πρακτικές αντιμετώπισής τους και αναζητώντας πρακτικούς και ρεαλιστικούς τρόπους επίλυσής τους.

Περισσότερα για το συνέδριο εδώ.