06
Μάι
2020

Συνέδριο για τον Αειφόρο Τουρισμό

CEETO Conference-BannerΤο έργο Interreg  CEETO (Central Europe Eco-Tourism) διοργανώνει μέσω διαδικτύου το τελικό του συνέδριο για τον Αειφόρο Τουρισμό στις 14 Μαίου 2020. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν διάφορα παραδείγματα παρακολούθησης και μέτρα διαχείρισης επισκεπτών από τους εταίρους του έργου CEETO. Θα παρουσιαστούν επίσης αναλυτικά, επιτεύγματα του έργου μεταξύ των οποίων, ένας οδηγός για επιτυχείς και καινοτόμες αειφορικές τουριστικές πρακτικές στην Ευρώπη και ένας οδηγός για την ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές.

Ο κύριος σκοπός του έργου CEETO ήταν η προστασία και η ανάδειξη των προαστευόμενων περιοχών και του δικτύου Natura 2000, μέσω της προώθησης καινοτόμων και αειφορικών πρακατικών σχεδιασμού. Ειδικότερο περιεχόμενο των πρακτικών αυτών είναι η μείωση των συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων χρηστών, η διατήρηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι πρακτικές αυτές αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων και στην παρότρυνση της τουριστικής βιομηχανίας να ενσωματώσει πλήρως τις ανάγκες διατήρησης της φύσης.

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου και την εγγραφή