20
Μαρ
2017

Η έκδοση “The afterlife of a tree”

Η ενδιαφέρουσα έκδοση του WWF Πολωνίας “The afterlife of a tree” έρχεται να τεκμηριώσει επιστημονικά την ανάγκη διαχείρισης της νεκρής ξυλώδους μάζας προς όφελος της βιοποικιλότητας και να αναζωπυρώσει το διάλογο που προκάλεσε η απόφαση της Πολωνικής κυβέρνησης για εκτεταμένες υλοτομίες στο αρχέγονο δάσος της Białowieża .
Στην Κεντρική Ευρώπη υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για μεθόδους δασικής διαχείρισης που προσομοιάζουν τις φυσικές διεργασίες που επιτελούνται στο δάσος, ενισχύοντας μέσω της βιοποικιλότητας, την υγεία των συστάδων και μακροχρόνια την παραγωγικότητά τους.

Η έκδοση είναι ελεύθερα διαθέσιμη εδώ.

WWF_afterlife

Η έκδοση “The afterlife of a tree”

Μέγεθος Γραμματοσειράς