17
Μαΐ
2017

Διαδικτυακά σεμινάρια για τον αειφόρο τουρισμό

Στο πλαίσιο εορτασμού του 2017 ως Διεθνούς Έτους Αειφόρου Τουρισμού για την Ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προστατευόμενων Περιοχών (EURORARC Federation) διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια για όσους εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας της φύσης και του τουρισμού. Στόχος των σεμιναρίων είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης σημασίας και του ρόλου των προστατευόμενων περιοχή για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού προς όφελος της φύσης και του ανθρώπου.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου και αφορούσε στη «Διαχείριση επισκεπτών σε διασυνοριακά πάρκα», ενώ το δεύτερο υλοποιήθηκε στις 16 Μαΐου με θέμα «Δουλεύοντας μαζί σε αειφόρους προορισμούς». Το τρίτο προγραμματίζεται για τον Ιούνιο (σε ημερομηνία που θα ορισθεί) με θέμα τον «Αειφόρο τουρισμό σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές». Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αφορά σε καλές πρακτικές και εμπειρία που αποκτήθηκε σε προστατευόμενες περιοχές που έχουν πιστοποιηθεί με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό» και έχουν ενταχθεί στα Δίκτυα «Αειφόροι Προορισμοί» και «Διασυνοριακά Πάρκα» της EUROPARC Federation.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται όμως η εγγραφή στη λίστα συμμετεχόντων, καθώς ο συνολικός αριθμός ανά σεμινάριο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 άτομα. Τα σεμινάρια διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στη συζήτηση απευθύνοντας ερωτήματα προς τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.europarc.org/tools-and-training/europarc-webinars/

Μέγεθος Γραμματοσειράς