19
Νοέ
2020

Παρουσίαση του έργου ForestLife στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο “Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα”

Εικόνα αφίσας για την ημερίδα

Το έργο LIFE ForestLife θα παρουσιαστεί στη διαδικτυακή θεματική ημερίδα  για τη συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE στη διατήρηση των ελληνικών δασών με τίτλο “Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα”, που θα γίνει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020. Η ημερίδα διοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο, την Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force –GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Η GRLTF λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο από το 2016, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων.

Στην εισαγωγική ενότητα της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι εθνικές και ενωσιακές προτεραιότητες της δασικής πολιτικής, της διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των δασικών μας οικοσυστημάτων, καθώς και ο ρόλος της έρευνας διαχείριση των δασών. Παράλληλα, θα γίνει αναδρομή στις θεματικές δασικής διαχείρισης και διακυβέρνησης, στις οποίες έχει συνεισφέρει το πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα από το 1992. Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστούν δράσεις και αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων δασικών έργων LIFE, τα οποία συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δάση:κλιματική αλλαγή, φωτιές, πλημμύρες, διατήρηση της βιοποικιλότητας, αποκατάσταση. Στόχος της ημερίδας είναι η διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής, της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης αλλά και όλων όσων εμπλέκονται με τη διαχείριση των δασών και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που αυτά παρέχουν.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας και εδώ το δελτίο τύπου και πληροφορίες επικοινωνίας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3pfS2nb

 

Μέγεθος Γραμματοσειράς