04
Οκτ
2019

Το 29ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωση Δασικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων-IUFRO

Η IUFRO, μία από τις παλαιότερες διεθνείς ενώσεις επιστημονικών οργανισμών, ιδρύθηκε το 1892 και έχει μέλη σε 127 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα συνέδριά της διοργανώνονται κάθε πέντε έτη και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας δασικής ερευνητικής κοινότητας. Το 29ο Συνέδριο της διοργανώθηκε στην Curitiba της Βραζιλίας, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω των πρόσφατων εκτενών δασικών πυρκαγιών στην Αμαζονία. Από την Ελλάδα παρουσιάστηκαν πέντε εργασίες από 14 συνολικά συγγραφείς. Οι τέσσερις από αυτές αφορούν τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των δασικών ειδών και μια τη χρήση από τους τουρίστες της πράσινης υποδομής σε ευρωπαϊκά αστικά κέντρα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://iufro2019.com/