Κατηγορία

Ενημέρωση

Οι Δράσεις του έργου ForestLife

Οι δράσεις του έργου χωρίζονται σε προπαρασκευαστικές, κύριες και δράσεις αξιολόγησης και επικοινωνίας. Στις προπαρασκευαστικές περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι δράσεις που κρίθηκαν...
Περισσότερα

Συμμετοχή του έργου ForestLife στην Ημερίδα “Χρήση τοπικής χλωρίδας στην περιβαλλοντική αποκατάσταση & σε έργα πρασίνου”

Στο πλαίσιο της δικτύωσης με έργα και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, ο συντονιστής του...
Περισσότερα
Μέγεθος Γραμματοσειράς